چرا دوچرخه از دوست دختر  بهتره؟
۱- دوچرخه ها حامله نمیشن!
۲- شما هر موقع از ماه می تونین با دوچرخه تون سواری کنین!
۳- دوچرخه ها پدر و مادر ندارن!
۴- دوچرخه ها نمی نالند ، مگه اینکه واقعا“ یه مشکلی وجود داشته باشه!
۵- شما می تونین دوچرخه تون رو با دوستاتون شریک بشین!
۶- دوچرخه ها اهمیت نمیدن که شما سوار چند تا دوچرخه ء دیگه شدین!
۷- موقع سواری ، شما و دوچرخه تون می تونین هر دو در یک زمان به پایان کار برسین!
۸- دوچرخه ها اهمیت نمیدن که شما به دوچرخه های دیگه زل بزنین!
۹- شما هیچوقت نمی شنوین که: “مژده! شما دارین صاحب یه دوچرخه ء کوچیک میشین“!
۱۰- اگه دوچرخه تون مشکلی برای سواری پیدا کنه می تونین تعمیرش کنین!
۱۱- دوچرخه ها اهمیت نمیدن که شما مجله ء دوچرخه بخرین!
۱۲- اگه دوچرخه تون شل باشه می تونین سفتش کنین!
۱۳- اگه دوچرخه تون ردیف نباشه مجبور نیستین با بحث و گفتگو سیاست به خرج بدین!
۱۴- شما به کسی که روی دوچرخه تون کار می کنه احساس حسادت نمی کنین!
۱۵- اگه حرف بدی به دوچرخه تون بزنین مجبور نیستین برای سواری بعدی ، کلی عذرخواهی کنین!
۱۶- شما تا هر موقعی که دلتون می خواد می تونین روی دوچرخه تون سواری کنین ، بدون اینکه جراحتی برداره!
۱۷- شما می تونین هر موقعی که می خواین سواری رو متوقف کنین ، بدون اینکه دوچرخه تون دیوونه بشه!
۱۸- دوچرخه ها بهتون توهین نمی کنن اگه سوارکار خوبی نباشین!
۱۹- دوچرخه ء شما نمی خواد با بقیه ء دوچرخه ها بره بیرون!
۲۰- دوچرخه ها اهمیتی نمیدن اگه شما دیر به پایان برسین!
۲۱- شما مجبور نیستین قبل و بعد از سواری برین حمام!
۲۲- اگه دوچرخه تون قشنگ به نظر نمی رسه می تونین رنگش کنین یا قطعاتش رو عوض کنین!
۲۳- شما می تونین اولین باری که دوچرخه رو می بینین باهاش سواری کنین ، بدون اینکه مجبور باشین برای شام ببرینش بیرون یا ببرینش سینما یا ...!
۲۴- تنها وسیله ء محافظتی که موقع سواری با دوچرخه مجبورین بپوشین ، یه کلاهه!
۲۵- توی مهمونی ها راحت می تونین تعریف کنین که چه سواری خوبی با دوچرخه تون داشتین!

 


ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام