درود

اخیرا در دارالخلافه یک عده ای از نسوان دور هم جمع شده ، از صنف دوخت و دوزها ، به تقلید ممالک راقیه مترقیه یک سری مدل آورده البته محجبه ، تنشان کرده ، در بین مردم اینها را آورده و برده بلکه مردم این البسه ها را پسندیده ، یک قدری از این مدهای مملکت کفار که به قاعده تهاجم فرهنگی ، رونق و رواج داشته کم شود که فرمود: "کهن جامه خویش آراستن / به از جامه دیگری خواستن"

 

متعاقب این فرمایش یک سری خیاط زن ، از برای نسوان مملکت مانتوهای جورواجور دوخت ودوز کرده ، ایضا اهل کمیسیون کولتور پارلمان یک سری چادر و مانتو داده اند از بابت الگو تعبیه کرده در دارالخلافه تماشا دادند. ما خودمان نرفته و به چشم خودمان ندیده ایم لکن شایع شده که خلق الله از بابت غیرت و همیت دست عائله خود را گرفته به مصلای طهران برده از برای این که زن و بچه من بعد از اجانب تقلید نکرده این قدر به این هجمه فرهنگی کفار توجه نکرده ، یک البسه هایی بپوسشند که مال مملکت خودمان بوده ، لکن این کار ، کار سختی بوده ، به همین سادگی نبوده ، با یک فشن دو فشن و یک شب و دو شب کار راه نمی افتد ، باید یک فکر جدی کرد. تا چه شود. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا


البته در این که در سطح جامه و جامعه ، پاره ای از نسوان عزیز ما ، بعضا به تقلید از مد و مدل های غربی ، لباس های اجق وجق و تنگ و کوتاه می پوشند ، شکی نیست ، اما در این مطلب هم نمی تواند شکی باشد که برای رفع و دفع این معضل عمده در کشور ، نیاز مبرم به طراحی و ارائه مدل های مناسب است تا به تدریج ، این جایگزین آن شود.


سعدی با اشاره به مساله مهم پوشاک و رابطه تنگاتنگ و چسبان لباس با تن آدم ، صریحا در پرده می گوید:


بیت شریف :
تن آدمی شریف است ، به جان آدمیت
نه ، همین لباس زیباست نشان آدمیت !!!

موضوع لباس و پوشش مناسب به قدری در طول تاریخ ما اهمیت و حساسیت داشته که حتی آدمی مثل باباطاهر عریان هم برخلاف فامیلی مروج فرهنگ برهنگی که دارد
، بر می دارد درخصوص تامین و طراحی لباسی با مواد خام ارزان و همه پسند ، ارائه رهنمود می دهد.


بیت بافتنی :
لباسی بافتم بر قامت دل
ز تار محنت و پود محبت

توضیح و تذکر: لباس فوق الذکر مدتهاست که به دلیل کمبود مواد اولیه لازم از قبیل همان تار محنت و پود محبت دیگر کمتر بافته می شود. البته یک این چنین لباسی با یک همچین مواد و مصالح نامحسوس و ناملموسی را هر که هم بپوشد، فامیلی بهتر از عریان برایش دربر ندارد. لهذا همان به که تخم مواد اولیه اش را ملخ خورد.

 

طی هفته گذشته ، شاهد برپایی دو نمایشگاه لباس با عناوین ریحانه و زنان سرزمین من بودیم.
دامنه اطلاع رسانی هم به اندازه ای بوده که بسیاری از طراحان مطرح لباس در ایران عنوان کرده اند که روحشان هم از برگزاری این دو نمایشگاه باخبر نبوده است.


گمانه زنی همینطوری: احتمالا دست اندرکاران برنامه نمی خواسته اند قضیه خیلی ریایی شود و از طرفی عده ای هول ورشان دارد که نکند قرار است دکان کانال های فشن ماهواره ای و یا که مجلات ژورنال ماهپاره ای ، درشان تخته و همزمان کاسبی شان کساد گردد.

 

اجرای شوی زنده لباس از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه لباس زنان سرزمین من بود که طی آن خانم هایی با پوشیدن لباس های طراحی شده و تصویب شده ، بر روی سن رژه می رفتند تا ناظران مشتاق لباس و حاضران عکاس ، ببینند و بیندازند.

 

سرکار خانم قندفروش ، مشاور استاندار تهران ، بنا به درخواست جمعی از زنان خبرنگار حاضر مبنی بر این که بگشای لب که قند فراوانم آرزوست ، فرمودند: جذابیت های جنسی ، یک مشکل در لباس های متداول امروز در جامعه است که این نمایشگاه با هدف تبدیل این معضل به زیبایی برپا شده و ما تلاش داشته ایم که این تنگی و کوتاهی موجود را تبدیل به زیبایی کنیم


ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام